Nome de persoa

Ferreiro, Celso Emilio, 1912-1979

ENCABEZAMENTO

Ferreiro, Celso Emilio, 1912-1979

ÚSASE POR

Casalderrei Petán, Xan, Pseud. De Ferreiro, Celso Emilio, 1912-1979
Cela, Celso de, Pseud. de Ferreiro, Celso Emilio, 1912-1979
Celanova, Emilio, Pseud. de Ferreiro, Celso Emilio, 1912-1979
Ferreiro Míguez, Celso Emilio, 1912-1979
Silveira, Arístides, Pseud. de Ferreiro, Celso Emilio, 1912-1979

FONTES

Couceiro Freijomil, Antonio. Diccionario bio-bibliográfico de escritores, 1951-1953 (Naceu en Celanova (Ourense) e finou en Vigo. Poeta e periodista. Por seudónimo Celso de Cela. Fundou con Emilio Canda a revista de Pontevedra Finisterre. Participou có artista Ramón Peña, na dirección de Sonata Gallega. Dirixiu os cadernos de poesía da colección Benito Soto, de Pontevedra)

Diccionario da literatura galega, 1995 (Data de nacemento. A poesía de Celso Emilio Ferreiro vénse incluíndo tradicionalmente no que se deu en chamar Xeración de 1936. Heterónimo de Arístides Silveira. Tamén asinaba baixo outro pseudónimo, Alexis Vainacova)

Gran Enciclopedia Gallega, 1974-2004 (Ferreiro Míguez, Celso Emilio)

Galicia Hoy : (Paris-Buenos Aires, 1966), 2008 (Pseudónimo, Xan Casalderrei Petán)

Santos Gayoso, Enrique. Diccionario de seudónimos y apodos gallegos, 2002 (Pseud. Celso de Cela)

CATÁLOGO IACOBUS

Buscar resultados no Catálogo Iacobus

Scroll ao inicio