Rosalia Castro de Murguía por María Cardarelly

Base de datos de Autores Galegos

Esta base de datos ofrece información bio-bibliográfica daqueles autores que, figurando no catálogo da BUSC, son naturais de Galicia, teñen vinculación coa cultura galega, ou desenvolven en Galicia a súa actividade profesional ou creativa.

A base de datos actualízase periodicamente a partir de datos biográficos extraídos de fontes publicadas ou proporcionados polos propios autores.

Os autores poderán exercitar o seu dereito de acceso, oposición, rectificación e cancelación, de conformidade co disposto na lexislación vixente en materia de protección de datos, enviando un correo electrónico a biblioteca.universitaria@usc.gal

Scroll ao inicio